Διασώζει οικογένειαν από μεγάλον κίνδυνον

Η Παναγία διεφύλαξεν από μεγάλον κίνδυνον την οικογένειαν της Σωτηρίας Χήτα, η οποία από ευγνωμοσύνη προσέθεσε στην εικόνα της Παναγίας ένα αργυρόν τάμα. Το περιστατικόν , ως και η ενεπίγραφος αφιέρωση του τάματος στην εικόνα είναι παλαιά, και δεν κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.