Να μην σιωπούμε όταν κινδυνεύει η πίστη

Έχουμε εντολή από τον Κύριον να μην σιωπούμε όταν κινδυνεύει η πίστη. «Εάν ούτοι σιωπήσωσιν, οι λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. 19: 40). Όταν οι αιρετικοί με τις κακοδοξίες τους βλασφημούν το Πρόσωπον του Κυρίου και της Παναγίας, πως εμείς μπορούμε να σιωπήσουμε;