Το μύρον της Παναγίας θεραπεύει ασθενή

Μετά τρεις ημέρας από το προαναφερθέν θαυμαστόν γεγονός, ήλθε μία κυρία και μας ανέφερε ότι ο υιός της τις ημέρες εκείνες είχε ανεβάσει υψηλόν, επίμονον πυρετόν και υπέφερε από μία οξείαν λοίμωξη, αλλά μόλις τον εσταύρωσε με το μύρον της Παναγίας, αμέσως ο πυρετός τον άφησεν  και εν συνεχεία υπεχώρησε τις επόμενες δύο ημέρες και η λοίμωξη.