Όταν ανοίγεται η καρδιά στον Θεό

(1). Όταν ανοίγεται η καρδιά στον Θεό, αρχίζει το υπέροχο ταξίδι της ψυχής προς την συνάντηση και μυστική ένωση με τον Θεό. Όταν η καρδιά ανοίγεται στον Θεό και ζει για τον Θεό μέσα από την βίωση του Ευαγγελίου και την συμμετοχή στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ξεκινά η πνευματική πορεία προς την εν Χριστώ τελείωση, περνώντας από την κάθαρση των παθών και την απόκτηση των αρετών. Καθώς ο πιστός καθαρίζεται από ένα πάθος και ταυτοχρόνως αποκτά την αντίστοιχη αρετή, βαδίζει βήμα βήμα προς το στάδιον της τελειώσεως, που είναι η ένωση με τον Χριστό. Ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε τέλειοι, όπως Εκείνος (Ματθ. 5:48). Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την μέθεξη της εν Χριστώ ζωής. Ο πιστός τελειούται με την ένωσή του με τον Χριστό.

Αρχιμ. π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος.