«πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον από του πατρός των φώτων»

Δημοσιεύθηκε στις
Για να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί και να βιώνουμε γνησίως την πίστη μας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι «... Διαβάστε περισσότερα