Έχουμε ανάγκη από προσευχή, ταπείνωση, μετάνοια

Γι’ αυτό έχουμε ανάγκη από προσευχή, από ταπείνωση, από μετάνοια. Να προσεύχεσθε, να δοξάζετε το Όνομα του Θεού, να ευλογείτε τους ανθρώπους, να βοηθάτε τους πτωχούς, να παρηγορείτε με έναν καλόν πνευματικόν λόγον τους θλιβομένους. Και αυτό προσευχή είναι.