Αποβάλλετε τον εγωισμόν

Αχ, ο εγωισμός! Η μεγάλη πνευματική ασθένεια της εποχής μας! Όταν ο άνθρωπος ξεκινά να κάνει κάτι στηριγμένος μόνον στις δικές του δυνάμεις, τότε έχει εξασφαλισμένη την συνταγήν της αποτυχίας. Σήμερον οι άνθρωποι έχουν μεγάλην ιδέαν για τον εαυτόν τους. Πιστεύουν ότι όλα μπορούν να τα καταφέρουν. Άνθρωπος όμως με εγωισμόν, με υπερηφάνεια, χωρίς Θεόν, είναι άνθρωπος χωρίς Χριστόν, άρα ά-χρηστος!