Γονείς να αναθρέψετε τα παιδιά σας με πνεύμα Χριστού

Γονείς, να κάνετε τα σπίτια και τις οικογένειες σας σχολεία αγιότητος. Το σύγχρονο σχολείο ευρίσκεται στα χέρια των αθεϊστών, η κοινωνία στα δίκτυα της Νέας Εποχής των αντιχριστιανικών ιδεών, και η οικογένεια διαλύεται. Να αναθρέψετε τα παιδιά σας με πνεύμα Χριστού. Εάν τα παιδιά δουν εσάς τους γονείς να προσεύχεσθε, να γονατίζετε μπροστά στις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, να πηγαίνετε στην Εκκλησία, τότε και εκείνα θα ακολουθήσουν τον Χριστόν.