Ευωδιάζει το βιβλίο

Ένας ιερέας, ονόματι Π.Κ., που ευλαβείται τον Άγιον Μάρκον, μας ανέφερε το εξής περιστατικό: Καθώς έκανε την βραδυνή προσευχή του και διάβαζε την ακολουθία του Αγίου Μάρκου, όταν έφθασε στο σημείον που έπρεπε να ψάλλει το απολυτίκιον του Αγίου, το βιβλίον άρχισε να ευωδιάζει! Η ευωδία που προερχόταν από το βιβλίο με την ακολουθίαν του Αγίου Μάρκου, διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.