Ζούμεν σε καιρούς πνευματικής παρακμής και ηθικής αποστασίας

Ζούμεν σε καιρούς πνευματικής παρακμής και ηθικής αποστασίας. Η ασχήμια, η πονηρία, η ανηθικότητα και η ανωμαλία κυριαρχούν στον σύγχρονον κόσμον, σε τέτοιον βαθμόν που οι πατέρες και οι παππούδες μας δεν θα μπορούσαν ποτέ να το διανοηθούν. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που τα αυτονόητα και τα άγια της Πίστεώς μας αμφισβητούνται και προσβάλλονται, να κλίνουμε γόνυ καρδίας και να σκύψουμε την κεφαλήν μας, να προσευχηθούμε ολόθερμα στον Κύριον, να έρθουν ημέρες μετανοίας και αναψύξεως. Μόνον έτσι η πατρίδα και το έθνος μας θα ξεφύγει από τον ζοφερόν κύκλον της παρακμής.