Η νηστεία κάνει τις προσευχές μας πιο όμορφες

Η προσευχή να γίνεται με θέρμη, να είναι καρδιακή και αληθινή, για να φθάνει άμεσα στον θρόνον του Θεού. Μαζί με την προσευχή όμως να υπάρχει και η νηστεία. Οι άγγελοι προστατεύουν αυτούς που νηστεύουν και τους καλύπτουν από πολλούς πειρασμούς, ενώ εκείνοι που δεν νηστεύουν και δεν προσεύχονται, ο πονηρός τους ρίχνει εύκολα στην αμαρτία. Η νηστεία κάνει τις προσευχές μας πιο όμορφες. Όταν η νηστεία και η προσευχή γίνονται για την αγάπην του Χριστού, τότε θα έρθει ο Χριστός και θα γλυκάνει τις ψυχές μας. Τότε όλα θα μας φαίνονται πιο όμορφα.