Η προσευχή είναι συνομιλία με τον Θεόν Πατέρα

Η προσευχή είναι συνομιλία με τον Θεόν Πατέρα. Είναι πάντοτε πρόθυμος να ακούσει τις προσευχές μας. Πόσον μεγάλον προνόμιον έχουμε! Να προσευχόμασθε στον Θεόν με πνεύμα ταπεινό, με φωνή ικετευτική. Να λέμε την ευχήν “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με”, και να βγαίνει από την καρδία μας. Να αγαπήσουμε τον Κύριον και την προσευχήν. Όλα να τα κάνουμε προσευχή και θα ξεπερνούμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια.