Η ταπείνωση, το θεμέλιο της πνευματικής ζωής

Η ταπείνωση είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής. Η ταπείνωση είναι τόσον αναγκαία για την σωτηρία μας, όσον είναι το οξυγόνο για την ζωή μας. Πολλοί έκαναν αγαθοεργίες, φιλανθρωπίες, νηστείες, προσευχές, αλλά χωρίς ταπείνωση κανείς δεν σώζεται. Όλοι οι άγιοι του Θεού είχαν καλλιεργήσει ιδιαιτέρως την αρετήν της ταπεινώσεως, κατά το πρότυπον του “ταπεινού και πράου τη καρδία” Ιησού Χριστού. Στις ταπεινές καρδίες αναπαύεται ο Χριστός.