(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ). Ευαγγέλιον: Ματθ. ε’ 14-19

“ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς”.

Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στην μνήμη των Αγίων πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε στην Χαλκηδόνα της Κων/πόλεως για να καταδικάσει την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Οι Άγιοι Πατέρες είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων και εκφραστές γνήσιοι του Ευαγγελίου του Χριστού. Εκφράζουν την συνείδηση της Εκκλησίας και ερμηνεύουν γνησίως την ορθόδοξο πίστη. Το φρόνημα των Αγίων Πατέρων εκφράζει βιωματικώς το Φως της Αληθείας του Χριστού.

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή τονίζει ακριβώς την ιδιότητα των χριστιανών να αποτελούν φως για τον κόσμο με το άγιο παράδειγμα της βιοτής τους. Οι χριστιανοί οφείλουν να είναι φως των ανθρώπων, ώστε να φωτίζουν τις ψυχές αυτών με το φως της διδασκαλίας και της γνώσεως να τους οδηγούν στην ορθή οδόν της ευσεβείας (Ευθύμιος Ζιγαβηνός).

Οι πιστοί χριστιανοί πορεύονται μέσα στον κόσμο με γνώμονα της συμπεριφοράς τους το υπόδειγμα του Χριστού, και οι ίδιοι με την σειρά τους οφείλουν να γίνονται το ηθικό υπόδειγμα για τους υπολοίπους. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος προτρέπων τους χριστιανούς των Φιλίππων, “΄ινα γένησθε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού άμωμα μέσον γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, εν οις φαίνεσθε ως φωστήρες εν κόσμω” (Φιλιπ. β’ 15).

Η παρουσία των χριστιανών μέσα στον κόσμο είναι ευεργετική διότι εξασκεί μία επιρροή καθαγιαστική και φωτιστική. Οι χριστιανοί ζούν μέσα στον κόσμο χωρίς ωστόσο να ταυτίζονται με το φρόνημα και την ανηθικότητα του κόσμου, ιστάμενοι επάνω όρους υψηλού, με την έννοια ότι ευρισκόμενοι υψηλότερα του κόσμου, μπορούν με το φως της αληθείας και της συμπεριφοράς τους να σκορπίζουν φως παντού.

Και ο κόσμος παρατηρεί την συμπεριφορά των χριστιανών, την ελέγχει ώστε να βρει κάτι αξιόμεμπτο να τους κατηγορήσει. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην δίνουμε αφορμές στους ανθρώπους για κακόβουλα σχόλια και σκανδαλισμό συνειδήσεων. Η ζωή των χριστιανών είναι περίβλεπτος, ώστε να προσέχουν να ζουν αμέμπτως, για να μην σκανδαλίζουν τους άλλους (Θεοφύλατος Αχρίδος).

Αλλά και εμείς ως χριστιανοί δεν έχουμε δικαίωμα να κρατάμε κρυμμένο τον πολύτιμο θησαυρό της πίστεως, αλλά να οφείλουμε να τον μεταδίδουμε στους άλλους. Ή, όπως λέγει ο Κύριος, δεν μπορούμε να έχουμε το φως της λυχνίας και να το κρύπτουμε αλλά να το τοποθετούμε ψηλά ώστε η λάμψη του να φθάνει σε όλους και να τους φωτίζει.

Διότι με την φωτεινή και κρυστάλλινη συμπεριφορά και την άμεμπτη διαγωγή μας, ο κόσμος δεν θα μπορεί να προσάψει μώμο ή κατηγορία. Αντιθέτως, όλοι θα διαπιστώσουν ότι το περιεχόμενο της πίστεώς μας αντιστοιχεί στην καθαρότητα του βίου μας και εκφράζεται με τα καλά έργα. Έτσι, με το παράδειγμα της ζωής μας θα παρακινηθούν και οι υπόλοιποι να εκτιμήσουν την χριστιανική ζωή και να αποδώσουν δοξολογία στο όνομα του Θεού. Εν τέλει, ο ίδιος ο βίος μας αποτελεί το καλύτερο και πειστικότερο κήρυγμα υπέρ του Ευαγγελίου.

Η διδασκαλία του Χριστού είναι ολοκληρωμένη και τελεία. Διαφέρει από τον Μωσαϊκό Νόμο ή το κήρυγμα των προφητών με την έννοια ότι είναι ανωτέρα αυτών. Δεν αποτελεί συμπλήρωμα αυτών, αλλά εκπλήρωση και εφαρμογή του Νόμου του Θεού στην πληρότητά του. Ο Νόμος του Θεού είναι αιώνιος και αναλλοίωτος, και ούτε στην παραμικρή του λεπτομέρεια δεν μπορεί να ακυρωθεί “΄εως αν πάντα γένηται”, έως ότου δηλ. ολοκληρωθεί το σχέδιο της θείας οικονομίας.

Στο σημείο αυτό έρχεται ο Κύριος να μας προειδοποιήσει ότι εκείνος που θα παραβιάσει ή θα αλλοιώσει κάτι από τον Νόμο του Θεού έστω και κατ΄ελάχιστον, αυτός θα κριθεί ως ελάχιστος για να βρεθεί στην βασιλεία των ουρανών, δηλ, “έσχατος πάντων, απερριμένος, ό εστιν εις κόλασιν εμβληθήσεται”, οπως ερμηνεύει ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός. Αντιθέτως, όποιος τηρήσει πιστώς τις εντολές του Θεού, “ποιήση και διδάξη”, τις εφαρμόσει πρώτον ο ίδιος στην ζωή του και κατόπιν τις μεταδώσει και σε άλλους, αυτός θα βρεθεί μέγας στην βασιλεία των ουρανών.

Η προειδοποίηση αυτή του Κυρίου ισχύει για όλους εκείνους που επιλέγουν να εφαρμόσουν μερικώς τις εντολές του Θεού, κάνοντας εκπτώσεις και προσαρμογές στα ανθρώπινα μέτρα, όπως τους συμφέρει, σύμφωνα με το φρόνημα του κόσμου, αλλά και σε όλους εκείνους τους αιρετικούς που συνειδητώς επιλέγουν να διαστρεβλώσουν την Αλήθεια αναμειγνύοντάς την με ψευδείς διδασκαλίες που ακυρώνουν εν τη πράξει τον Νόμο του Θεού.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αποστολική και αγιοπατερική, φροντίζει να διατηρεί την πίστη γνήσια και ανόθευτη, όπως την παρέδωσε ο Κύριος και οι Απόστολοι. Οι Άγιοι Πατέρες, που σήμερα τιμά η Εκκλησία μας, αποτελούν τους γνησίους εκφραστές και ερμηνευτές της ευαγγελικής αληθείας. Εμείς οφείλουμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού, να εμπιστευόμαστε την διδασκαλία της Εκκλησίας, να ακολουθούμε το φρόνημα των Αγίων Πατέρων, ώστε η χριστιανική μας ζωή να είναι πλήρης καλών έργων, να αποτελεί φως του κόσμου, να φέρνει δόξα στον Θεό και να βρεθούμε άξιοι της βασιλείας των ουρανών.

Αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος.