Μελέτη του Ευαγγελίου και των βίων των Αγίων

Για να μεγαλώσει η πίστη σας, να βάλετε στην ζωή σας την μελέτη του Ευαγγελίου και των βίων των Αγίων. Αυτά να γίνουν τα πνευματικά σας πρότυπα ζωής. Τότε θα προσελκύσετε την χάρη του Θεού, θα διώξετε τον φόβον από την καρδίαν σας. Ο χριστιανός δεν φοβάται, έχει πίστη, εμπιστεύεται στην Πρόνοια του Θεού. Σε Αυτόν ανήκει η δύναμη και το πλήρωμα της γης. Αυτός είναι Κραταιός και Δυνατός. Να βαδίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και τίποτε δεν θα σας λείπει. Να δώσετε όλην σας την ζωή, την διάνοιαν, την καρδίαν στον Θεόν. τα πάντα να τα δώσετε στον Θεόν.