Με την βοήθειαν του Θεού…

Ρωτάτε με πως θα αντιμετωπίσετε τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Με την βοήθειαν του Θεού. Όπου υπάρχει ο Θεός, οι δυνάμεις του πονηρού υποχωρούν. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει στενοχώρια. Στις δυνάμεις του σκότους που επικρατούν στον κόσμον, να αντιτάξετε τα πνευματικά σας όπλα. Να κάνετε το σημείον του Σταυρού, να προσεύχεσθε, να γονατίζετε μπροστά στις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, και να προσεύχεσθε. Η προσευχή σας θα συντρίψει την δύναμη του κακού.