Μην αφήνετε την προσευχήν

Έχουμε τόσην ανάγκην την προσευχήν, όσον και τον αέρα που αναπνέουμε. Μην αφήνετε την προσευχήν. Κανείς δεν μπορεί να προκόψει πνευματικά χωρίς προσευχή. Να προσεύχεσθε, και αμέσως θα φεύγει ο πειρασμός. Και πάλιν, όταν ο νους σκορπίζεται σε πολλά, με την προσευχήν θα ξεθολώνει το μυαλό και η σκέψη μας θα συγκεντρώνεται στον Θεόν.