Να έχουμε αγάπη και καθαράν καρδίαν

Για να αποκτήσουμε προσευχήν, για να έλθει ο Χριστός στην καρδίαν μας, πρέπει να έχουμε αγάπη και καθαράν καρδίαν. Τότε θα λέμε την ευχήν και ο Κύριος θα ευχαριστιέται να μας ακούει να Τον επικαλούμαστε. Αλλά και ο νους και η καρδία μας θα γλυκαίνεται από το Άγιον Όνομα του Χριστού.