Να γεμίσει η καρδία μας με Χριστόν

Να γεμίσει η καρδία μας με Χριστόν. Να αδειάσουμε από κακία, πονηρία, φθόνο, μίσος, κοσμικές και πονηρές επιθυμίες, και να γεμίσουμε με την αγάπην του Χριστού. Έτσι, ο πονηρός δεν θα έχει δικαιώματα επάνω μας. Έτσι, δεν θα έχουμε κατάθλιψη, αλλά χαρά.