Να εξαγνιζόμαστε από τις αμαρτίες μας και από τις πονηρές σκέψεις

Όταν εισερχόμαστε στον Ναόν, πρώτα να εξαγνιζόμαστε από τις αμαρτίες μας και από τις πονηρές σκέψεις. Να επιδιώκουμε τον καθαγιασμόν της καρδίας μας με φόβον Θεού για να καταστούμε δεκτικοί της θείας Χάριτος.