Να μελετάτε την Αγίαν Γραφήν και τους βίους των Αγίων

Να μελετάτε την Αγίαν Γραφήν και τους βίους των Αγίων, να προσεύχεσθε και να είσθε κοντά στον Χριστόν και την Εκκλησία. Να έχετε ως πρότυπα ζωής τους Αγίους, να μελετάτε τους βίους τους και τα συναξάρια. Εάν διαβάζετε με ευλάβεια τους βίους των Αγίων, ο νους σας θα φωτισθεί και η καρδία σας θα παρακινηθεί σε καλά έργα πίστεως και αρετής. Οι Άγιοι είχαν ταπείνωση και αγάπη. Να μιμηθείτε την αγάπην που είχαν όλοι οι Άγιοι για τον Χριστόν. Να “ζηλεύετε” αυτήν την αγάπην του Χριστού. Να αγαπάτε πρώτα τον Χριστόν, κατόπιν όλους τους ανθρώπους, και η καρδία σας να ξεχειλίζει από αγάπη για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, την χώρα των Αγίων. Αυτά θα σας ενδυναμώσουν, και θα αποτελέσουν την πνευματικήν δύναμη, την ενότητα και τον φωτισμόν του έθνους μας