Να μην αναζητούμε δικαιολογίες για τις αμαρτίες μας

Να καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες με την εξομολόγηση, να τις ομολογούμε με συντετριμμένη καρδία μεμφόμενοι τον εαυτόν μας μπροστά στον πνευματικό σαν να είμαστε μπροστά στον Θεόν. Να μην αναζητούμε δικαιολογίες για τις αμαρτίες μας ή να προβάλλουμε προφάσεις και αδυναμίες. Διότι τότε μπορεί να υπάρχει εξομολόγηση, αλλά πραγματική μετάνοια δεν υπάρχει αν δεν συνοδεύεται από συντριβή καρδίας, ειλικρινή διάθεση να απομακρυνθεί κανείς από την αμαρτία. Αυτά είναι τα θεμέλια της αληθινής μετάνοιας.