Να ξέρεις να προσεύχεσαι

Είναι σημαντικό να ξέρεις να προσεύχεσαι. Μπορεί να λέγεις πολλές προσευχές με το στόμα παρά με τον νου. Αυτό φανερώνει ότι δεν έχουμε εμβαθύνει στην προσευχή και ότι δεν ζούμε μία πνευματική ζωή ως συνειδητοί χριστιανοί. Να προσεύχεσθε εκ βάθους ψυχής, με πόνον καρδίας. Επειδή στην καρδία κρύπτονται όλα τα πάθη, πρέπει να κάνουμε πνευματική εργασία εις βάθος, να καλλιεργήσουμε τις αρετές, για να καταπολεμήσουμε την ρίζα του κακού και να ξεριζώσουμε την πονηρία της καρδίας.