Να προσευχόμαστε να μας φωτίζει και να μας ελεεί ο Θεός

Να προσευχόμαστε να μας φωτίζει και να μας ελεεί ο Θεός. Θα έλθουν δύσκολοι καιροί, που θα αναζητούμε ναόν να εκκλησιασθούμε και πετραχήλι πνευματικού να μας εξομολογεί, και δεν θα βρίσκουμε. Δεν είμαστε μακριά από αυτούς τους καιρούς. Θα είναι μία περίοδος δύσκολη, έντονης πνευματικής δοκιμασίας και στενοχωρίας. Τότε θα πρέπει να κάνουμε πολλήν προσευχήν, για να μην χάσουμε την ψυχήν μας. Να εκζητήσουμε το έλεος του Θεού και να Τον παρακαλούμε η χάρη Του να μας σκεπάσει και να μας ενισχύσει στον πνευματικόν αυτόν πόλεμον. Ιδίως, οι προσευχές της Παναγίας και των Αγίων να σκεπάσουν την ευλογημένη μας Ελλάδα, ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις αντίθεες και αντιχριστιανικές δυνάμεις της Νέας Εποχής που έχουν εξαπολύσει λυσσώδη πόλεμο στην Ορθοδοξία.