Να προσευχόμαστε ώστε να έλθει η θεία χάρη

Να προσευχόμαστε ώστε να έλθει η θεία χάρη. Και η χάρη του Θεού έρχεται με την ταπείνωση και την αγάπη. Η προσευχή μας να γίνεται με ταπείνωση, χωρίς εγωισμόν, χωρίς κενοδοξίαν, με αγάπην για τον Χριστόν. Να προσευχόμαστε με ηρεμία και πίστη (=εμπιστοσύνη) στην Πρόνοια και το έλεος του Θεού. Να μην επιτρέπουμε στην προσευχή μας να εισέρχονται κακές σκέψεις και λογισμοί, γιατί αυτές χαλούν την πνευματικήν μας διάθεσιν και γίνονται εμπόδιο στην προσευχή μας. Πάντοτε να προσευχόμαστε με πνεύμα ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Θεόν.