Να προφυλάγεσθε από τον φθόνον και την κακία

Να προφυλάγεσθε από τον φθόνον και την κακία. Όπου υπάρχει φθόνος, εκεί δεν υπάρχει η ευλογία του Θεού. Να προσέχετε τους λόγους σας και να κυριαρχείτε πάνω στην γλώσσα σας. Εκ του στόματος σας προέρχεται κάθε πονηρός και μάταιος λόγος. Η πολυλογία είναι κρυφή αμαρτία, που όμως οδηγεί φανερά στον θάνατον της ψυχής. Κάθε λόγος σας να είναι γεμάτος αγάπη, ταπείνωση και καλωσύνη.