Να συντονίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού

Εάν δεν συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας και δεν έλθουμε σε μετάνοια, η χάρη του Θεού δεν μπορεί να ενεργήσει μέσα μας και να μας καθαρίσει, διότι εμποδίζεται από την δική μας κακή προαίρεση. Οφείλουμε να συντονίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού για να προοδεύσουμε στα πνευματικά. Όπου όμως κυριαρχεί το εγωιστικό μας θέλημα, τότε μας καταλαμβάνει η αρνητική ενέργεια του πονηρού και απομακρυνόμαστε από την χάρη του Θεού.