Να υψώσουμε τα χέρια στον ουρανόν και να κλίνουμε τα γόνατα στην γη

Οι Έλληνες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος από την κρίση, παρά μόνον αν υψώσουμε τα χέρια στον ουρανόν και να κλίνουμε τα γόνατα στην γη. Τότε μόνον θα έλθει το έλεος του Θεού εφ’ ημάς και στην πατρίδα μας.