Να φεύγετε μακριά από τους αιρετικούς

Να φεύγετε μακριά από τους αιρετικούς, γιατί έχουν την πλάνη και το ψεύδος του Σατανά, και να μένετε σταθεροί στην Ορθοδοξία, που κρατεί την Αλήθεια του Χριστού. Η αίρεση μας χωρίζει από τον Θεόν. Οι αιρετικοί είναι εχθροί του Θεού και της Παναγίας. Δεν πρέπει να έχουμε με αυτούς φιλίες. Όσον κανείς απομακρύνεται από τους αιρετικούς, τόσον περισσότερον πλησιάζει τον Θεόν.