Ο Άγιος Μάρκος θλίβεται για την κατάσταση των εκκλησιαστικών πραγμάτων στην Ελλάδα

Όταν η εκκλησιαστική κρίση μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου σχετικώς με το ζήτημα των “Νέων Χωρών” και την δικαιοδοσία επ’ αυτών, ευρίσκετο εις έξαρσιν και το όλον πνευματικό κλίμα ήταν δυσάρεστο για τους πιστούς, ο π. Δημήτριος Αγγελάκης πήγε ένα πρωινό στον Ναόν του Αγίου Μάρκου, και όπως συνήθιζε, εστάθη προ του μεγάλου προσκυνηταρίου με την εικόνα του Αγίου Μάρκου και προσηύχετο επί ώραν, είδεν τον Άγιον να εξέρχεται της εικόνος και να είναι αρκετά θλιμμένος και στενοχωρημένος.

Όταν ο π. Δημήτριος τον ερώτησεν: “Αγιε μου Μάρκε, γιατί είσαι στενοχωρημένος;”, ο Άγιος του έδειξεν τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κκ. Βαρθολομαίον να ίσταται παράμερα και τον Μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον Αθηνών Χριστόδουλον, να κάθεται δακρυσμένος. Προφανώς  ο Άγιος Μάρκος ήταν αρκετά θλιμμένος για την κατάσταση των εκκλησιαστικών πραγμάτων στην Ελλάδα.

(Το περιστατικόν αυτό ο π. Δημήτριος Αγγελάκης πολλάκις το εδιηγήτο στους επιτρόπους, ψάλτες, και μερικούς προσκυνητές του Ναού).