Ο Οικουμενισμός μία σύγχρονη παναίρεση

Ο Οικουμενισμός αποτελεί μία μεγάλη απειλή για την Ορθοδοξία, μία σύγχρονη παναίρεση που συμπυκνώνει όλες τις αιρέσεις. Οι οικουμενιστές ομιλούν στο όνομα της αγάπης που την διαχωρίζουν από τον Χριστόν, που είναι η Αλήθεια. Έτσι όμως εξοβελίζουν τον Χριστόν από τον σύγχρονον κόσμον και Τον εξισώνουν με τις άλλες θρησκείες. Αυτός είναι ο σκοπός του Οικουμενισμού.  Εάν οι οικουμενιστές είχαν πραγματική αγάπη για τον κόσμον, θα προέβαλαν την Αλήθεια της πίστεως και τον πνευματικόν πλούτον της Ορθοδοξίας, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από την Εκκλησία και τους Αγίους Πατέρες.