Ο Οικουμενισμός προωθεί την αντίληψη ενός απρόσωπου Θεού

Η Νέα Εποχή προωθεί την σχετικοποίηση όλων των ηθικών και θρησκευτικών αξιών, ώστε μέσα σε ένα μείγμα ιδεών και αντιλήψεων να μην υπάρχουν απολύτως και κοινώς αποδεκτές αλήθειες. Στα πλαίσια αυτής της παγκοσμιοποιήσεως συμβαδίζει και ο Οικουμενισμός, που προωθεί την αντίληψη ενός απρόσωπου Θεού που να εκφράζεται μέσα από όλες τις θρησκείες. Αυτή η θρησκευτική παγκοσμιοποίηση που προωθούν οι οικουμενιστές αποτελεί τον πρόδρομο του Αντιχρίστου.