Ο Οικουμενισμός υπονομεύει τα θεμέλια της πίστεως

Ο Οικουμενισμός αποτελεί εργαλείο της Νέας Εποχής με σκοπόν να καταστρέψει την Ορθοδοξία, δρώντας ύπουλα εντός των τειχών της Εκκλησίας και υπονομεύοντας τα θεμέλια της πίστεως, και αμφιβητώντας τους ιερούς κανόνες. Οι οικουμενιστές έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι νέο στην Εκκλησία, να την εκσυγχρονίσουν στο πνεύμα της σύγχρονης (νέας) εποχής. Αυταπατώνται και δεν πρόκειται να κατορθώσουν τίποτε. Ας μην λησμονούμε ότι η Εκκλησία αποτελεί το Σώμα των πιστών, που έχει κεφαλήν της τον Χριστόν, που είναι “η Όδός και η Αλήθεια”. Οι οικουμενιστές δεν έχουν δικαίωμα να επιφέρουν καμία αλλαγή στα δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας, διότι αυτά έχουν διατυπωθεί με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος.