Ο σύγχρονος άνθρωπος ευρίσκεται υπό τον ζυγόν της τεχνολογίας

Η σύγχρονη κοινωνία ευρίσκεται σε έναν διαρκή πόλεμον τεχνολογικόν, που όμοιόν του δεν έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα στο παρελθόν. Αυτή η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη δεν αποτελεί πρόοδον για την ανθρωπότητα, αλλά μάλλον υποδούλωση και σκλαβιά. Ο σύγχρονος άνθρωπος ευρίσκεται υπό τον ζυγόν της τεχνολογίας. Είναι εξαρτημένος. Έχει ξεχάσει να σκέπτεται και να ενεργεί ανεξάρτητα, και με ευκολία υπακούει στα ρεύματα και τις εντολές της Νέας Εποχής, αυτής της τεχνολογίας και της απανθρωπιάς. Ομιλούμεν για κρίση οικονομική, κοινωνική, αλλά λησμονούμε ότι υπάρχει και έχει προηγηθεί η ηθική και πνευματική κρίση.  Αφήσαμε τον Θεόν και θεοποιήσαμε την τεχνολογία. Ο Θεός θα επιτρέψει για την αποστασία μας πολλές δοκιμασίες. Ο Κύριος θα έλθει με χείρα δικαιοσύνης και θα μας κρίνει για τις αμαρτίες μας.