Ο Χριστός θα δει την προσπάθειά σας

Πολλοί χριστιανοί αγωνίζονται πολλά χρόνια, όμως δεν βλέπουν πνευματικήν πρόοδον. Και όμως, δεν διορθώνονται, και πέφτουν παλι στα ίδια αμαρτήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην είμαστε συνεπείς ή σε πνευματική ετοιμότητα, να “τεμπελιάζουμε” στα πνευματικά, είτε για κάποιον λόγον ο Θεός να μην δίνει τα περισσότερα για να μην περηφανευόμαστε. Ο Χριστός θα δει την προσπάθειά σας και θα σας ενισχύσει στον πνευματικόν σας αγώνα.