Πνευματική διάκριση του καλού από το κακόν

Η προσευχή θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε πνευματική διάκριση του καλού από το κακόν. Έπειτα, θα ακολουθήσει η χάρη του Θεού που θα μας ενισχύσει στον αγώνα κατά του πονηρού.