Σε θέματα πίστεως δεν επιτρέπονται συμβιβασμοί και παραχωρήσεις

Ο Θεός θα κρίνει με επιείκεια τους χριστιανούς που έχουμε αδυναμίες, κάνουμε πνευματικόν αγώνα και μετανοούμε. Σε θέματα πίστεως θα μας κρίνει με αυστηρότητα. Δεν θα σωθούμε αν αρνηθούμε την πίστη, αν αρνηθούμε την Αλήθεια του Θεού. Σε θέματα πίστεως δεν επιτρέπονται συμβιβασμοί και παραχωρήσεις. Την πίστη που παρελάβαμε από τους Πατέρες οφείλουμε να την κρατούμε ανόθευτη. Η πίστη μας αναγκάζει να ομιλούμεν και να ομολογούμεν ορθοδόξως, αλλά και να βιώνουμε την Ορθοδοξία μας, όπως μας την παρέδωσαν οι Πατέρες.