Τεχνολογική δικτατορία

Η Νέα Εποχή θέλει να μας επιβάλλει μία τεχνολογική δικτατορία. Και παλαιότερα η ανθρωπότητα εγνώρισεν αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα, όμως σήμερον με την επίφαση της δημοκρατίας ψηφίζουν νόμους που μας στερούν τα πολιτικά δικαιώματα και τις πνευματικές ελευθερίες. Θέλουν να μας επιβάλλουν ηλεκτρονικές κάρτες με βιομετρικά στοιχεία, για να ελέγχουν πλήρως τις ζωές μας. Να τις αρνηθούμε. Δεν θα μας στερήσουν την ελευθερία μας. Ο χριστιανός ζει και κινείται εν τη ελευθερία του Χριστού. Δεν μπορεί να υποταχθεί στην σύγχρονη ηλεκτρονική σκλαβιά.