“Το καντήλι μου έσβησε”

Ο π. Δημήτριος πήγαινε πολύ πρωί στον Ναόν του Αγίου Μάρκου, πριν ακόμη ξημερώσει. Ένα πρωί όμως, ο π. Δημήτριος πήγε στον Ναόν ακόμη πιο πρωινή και ασυνήθιστη ώρα. Όταν κάποιος τον είδε να εισέρχεται στον Ναόν τέτοιαν ώραν, παραξενεμένος τον ερώτησε. Και ο π. Δημήτριος με απλότητα και απόλυτη φυσικότητα απάντησε:

“Μου φανερώθηκε το βράδυ ο Άγιος Μάρκος και μου είπε με επιτακτικό ύφος: – Το καντήλι μου έσβησε. Να πας στην Εκκλησία να το ανάψεις”. Και πράγματι, ενώ τα καντήλια των άλλων εικόνων σιγόκαιγαν, το καντήλι στην εικόνα του Αγίου Μάρκου ήταν σβηστό, όπως ακριβώς το είχε πει ο Άγιος.

(το περιστατικόν συνέβη το 1995 και μας το αφηγήθηκε ο κ. Γ. Μπ., όπως του είπε ο π. Δημήτριος).