Όλα να τα κάνουμε προσευχή

Όλα να τα κάνουμε προσευχή. Έτσι τακτοποιούνται τα ζητήματα και τα προβλήματα, με τρόπον πνευματικόν, και όλη μας η ζωή αγιάζεται και ομορφαίνει. Φεύγουν το άγχος και η πνευματική αναταραχή και μένουν η αγάπη και η εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Ό,τιδήποτε και αν κάνουμε, να το πράττουμε εις δόξαν Θεού, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος (Α’ Κορ. 10: 31). Τότε θα έλθει η χάρη του Θεού, θα γίνουμε όντως άνθρωποι κεχαριτωμένοι και πνευματικοί.